ภาพรวมการทำงานติดต่องาน

งานออกแบบและวางแผนงาน


 ประสานงานจัดซื้อ


เขียนแบบ Sketchup นำเสนอลูกค้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น